JB Taxaties B.V., uw partner in Schade expertises

Wij leveren de volgende diensten:

 • Schade expertise
  • Autoschades
  • Schade aan pleziervaartuigen
  • Schades aan werkmaterieel
  • Caravanschades
  • Schades aan motorrijwielen, bromfietsen, etc.
  • Etc.
 • BPM-waardebepalingen(RDW/Douane)
  • Waardebepalingen van beschadigde motorvoertuigen na invoer in Nederland
  • Waardebepalingen van beschadigde motorvoertuigen i.v.m. omzetting van grijs naar geel kenteken.
 • Taxatie van voertuigen
  • Waardebepaling i.v.m. verkrijgen verzekering
  • Waardebepaling inzake omzetting zakelijk naar privé
  • Waardepaling i.v.m. boedelscheiding
  • Bepaling handelswaarde
  • Bepaling liquidatiewaarde
  • Etc.
 • Voortaxaties conform boek 7 artikel 960 burgerlijk wetboek
  • Motorvoertuigen
  • Motorrijwielen
  • Etc.
 • Geassumeerde bij schade-afwikkeling
  • Advisering inzake afwikkeling van schades
 • Etc.